technologia

Duża wydajność
i pełen profesjonalizm

Posadzki wykonujemy kompleksowo według projektu, dostosowując się do zaleceń Zamawiającego.
Pomagamy prawidłowo zaprojektować posadzkę w oparciu o dane wyznaczające przeznaczenie, warunki gruntowe, przewidywane obciążenia statyczne i dynamiczne.

Wykonanujemy posadzki w najwyższej tolerancji równości wymaganej dla hal wysokiego składowania zgodnie z normami DIN oraz TR.

etapy realizacji

01

Warstwa Chudego Betonu

Warstwę chudego betonu wykonujemy na minimum 5-10 dni przed wykonaniem głównej warstwy płyty nośnej, zależnie od warunków pogodowych. Profesjonalne wykonanie tzw. "chudziaka" gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie podbudowy płyty głównej, a jego równość przekłada się na równość grubości płyty nośnej.

02

Główna warstwa płyty nośnej

Posadzki wykonywane przez nas są tak zwanymi "posadzkami pływającymi", gdyż oddzielone są od podłoża jedną lub dwiema warstwami folii PE, w celu ograniczenia tarcia pomiędzy posadzką a podłożem. Jeżeli istnieje konieczność oddzielenia termicznego posadzki od podłoża stosujemy warstwę styropianu FS30. Na tak przygotowane podłoże wylewany jest beton o klasie nie niższej niż C 20/25. Beton stosowany do posadzek z reguły zbrojony jest włóknem stalowym. Wylany beton jest ściągany i "zawibrowywany" kombajnem LASER SCREED SXP.

03

Utwardzenie powierzchniowe

Wzmocnienie górnej warstwy posadzki poprzez dodanie środka utwardzającego zapewnia posadzce lepsze parametry techniczne, a w szczególności zwiększoną odporność na ścieranie oraz ściskanie. Poprawia także walory estetyczne oraz pozwala na zabarwienie wierzchniej warstwy.

04

Zatarcie płyty nośnej

Wylany beton zaczyna wiązać i staje się posadzką. Czas wiązania betonu jest zróżnicowany i zależy od bardzo wielu czynników: klasy betonu, zastosowanych plastyfikatorów, wilgotności powietrza, temperatury, oraz wielu innych. Ważnym jest, aby moment wcierania środków utwardzających został prawidłowo wybrany, tak by beton nie był zbyt miękki lub całkowicie związany. Nasza wykwalifikowana kadra i wieloletnie doświadczenie pozwala nam na śmiałe stwierdzenie, iż beton nie ma przed nami tajemnic.

05

Pozostałe prace oraz impregnacja

Płyta nośna, bezpośrednio po zatarciu, zostaje pocięta na kwadraty ok. 6m x 6m do 1/3 grubości płyty. Następnie szczeliny dylatacyjne zostają wypełnione masą dylatacyjną. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż na 28 dni od momentu wylania posadzki. Posadzka oddawana do użytku przez naszą firmę jest zaimpregnowana, lecz w najlepszym interesie odbiorcy leży by posadzka zawsze była czysta gdyż drobne ziarenka piasku szlifują ją jak papier ścierny skracając jej żywotność.